Silindir kapak contası ve görevi nedir ?

Silindir kapak contası  ve görevi nedir ?

Silindir kapak contasının görevi;

Motor bloğu ile silindir kapağı arasına konularak silindir içerisindeki

kompresyon,soğutma suyu ve motor yağının birbirine karışmasını

önlemektir. Silindir kapak contaları çok önemli ve dikkat edilmesi

gereken malzemelerdir. Silindir kapak contaları aracın hararet

(motor soğutma suyunun aşırı ısınması)  durumunda yanar ve

silindir kapak contası yanması durumunda da silindir kapak

contası sızdırmazlık özelliğini kaybeder. Bunun sonucunda

yağ içerisinde su, soğutma suyu içerisinde yağ ve kompresyon

kaçakları yüzünden yüksek basınç meydana gelir.Kompresyon

kaçakları nedeniyle soğutma suyundaki basınç artar bundan

dolayı radyatörden veya soğutma suyu kabından motor soğutma

suyunu atar. Araçta su kalmayacağı için hararet sürekli devam

eder. Bunun olmasını elbette istemeyiz ama özellikle sıcak hava-

larda daha sık görülmektedir.

Silindir kapak contasının yanmasının birçok nedeni vardır.

En önemli neden aracın soğutma suyunun eksik olmasıdır.

Bunun için seyahate çıkmadan önce özellikle MOTOR SOĞUK İKEN

motor soğutma suyunu kontrol etmeliyiz.Eksik ise tamamlayalım.

Eğer araçta hiç su kalmamış ise bu ciddi bir sorun olabilir hemen

aracımızı servise kontrol ettirmeliyiz.